Дезинфекция на домове

Дезинфекцията се извършва с биоцидни дезифектанти, които контролират и унищожават действието на бактерии, гъби и вируси.