Почистване и дезинфекциране с пара.

Почистването се извършва с професионална парочистачка. С нея могат да се почистват и дезинфекцират всякакви твърди повърхности и санитарни помещения.